תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קיבלתי דו''ח חניה - מה עושים?

כל מה שרציתם לדעת על דו"חות חנייה

 

 

קיבלתם דו"ח ע"ג שמשת הרכב, תוך כמה זמן עליכם לשלמו?

 

את הקנס ניתן לשלם עד 90 יום מהמועד בו קבלת הודעת תשלום הקנס ובכל מקרה בכפוף למועד התשלום הנקוב בה. במידה והדו"ח אינו משולם במועד, תתווסף לסכום הקנס המקורי תוספת פיגורים בגובה 50% מסך הקנס המקורי. לאחר מכן, עבור כל חצי שנה נוספת שתחלוף, תתווסף תוספת פיגורים בגובה 5% מסך הקנס המקורי.
 
 
קיבלתם דו"ח חנייה וברצונכם להגיש בקשה לביטול הדו"ח. מה עליכם לעשות לשם כך?

 

לרשותכם עומדות שתי אפשרויות:

  1. הגשת בקשה לביטול דו"ח: יש להגיש תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.
     
  2. הגשת בקשה להישפט: יש להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.

על הפנייה לכלול את הפרטים הבאים:

  • פרטים מלאים של המבקש/ת (שם, מס' זהות, כתובת עדכנית, מס' טלפון/נייד).
  • מס' הדו"ח ומס' הרכב נשוא העבירה.
  • אסמכתאות לתמיכה בבקשה (במידה ויש).
  • את הבקשה לביטול דו"ח חנייה/ הגשת בקשה להישפט, ניתן להגיש באמצעות פקס שמספרו: 03-9674253 או לחילופין שרות לקוחות 03-9484000 שלוחה 1, או,  לשלוח בדואר ישראל למשרדי החברה לביטחון בכתובת: רח' ז'בוטינסקי 61 , ראשל"צ.

קיבלתם דו"ח חנייה לרכבכם אך לא אתם ביצעתם את העבירה. מה עליכם לעשות לשם כך?

 

באפשרותכם לבקש את הסבת הדו"ח על שם מבצע העבירה. לשם ביצוע פעולת ההסבה, עליכם לפנות למחלקת החנייה בכתב, תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס, בצירוף צילום ת.ז של הנוהג ברכב, הצהרת הנוהג ברכב במועד רישום הדו"ח, כולל פרטיו המלאים: שם, כתובת, מס' זהות וחתימה.

 

קיבלתם הודעת תשלום קנס עבור דו"ח חנייה בדואר רשום, אך לא לקחתם את הדואר הרשום. מה המשמעות?

 

עפ"י תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974: "די במשלוח ההודעה לתשלום קנס בדואר רשום כדי שתיחשב מסירה כדין, גם ללא חתימת הנמען על גבי אישור המשלוח, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבלה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלה".

 

לא שילמתם את דו"ח החנייה, אלו הליכים יינקטו נגדכם לגביית הדו"ח?

 

דו"חות חנייה אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לעיריית ראשון לציון לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.

 

על מנת להימנע מאי נעימויות והוצאות מיותרות, אנא דאגו לשלם את הדו"ח בזמן.

לשירותכם, אגף הכנסות וגבייה
 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד