תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תווי חניה

 המחלקה מטפלת בכל הנושאים הקשורים לתווי חנייה הניתנים לתושבי העיר ראשון לציון בלבד.

 

  יש להדביק את תו החנייה אך ורק לכלי הרכב שלשמו הוא הונפק, ובהתאם למספר הרישוי שרשום עליו. לפיכך, לא ניתן להעביר את תו החנייה לכלי רכב אחר. קיומו על כלי רכב אחר עשויה להוביל לרישום דו"ח חנייה . 

 

 

לקבלת תו חנייה באמצעות פורטל האינטרנט הייחודי - » הקלק/י כאן !!!

בהתאם לחוק לא ניתן להנפיק תו חנייה לכלי רכב אשר שוקל מעל ל-4 טון .

הנפקת תו חנייה באמצעות פורטל האינטרנט לכלי רכב אלה לא ימנעו רישום דו"חות חנייה.

בעל כלי רכב מסוג מונית אשר ברצונו לקבל תו חנייה ייחודי למונית, עליו לסור למשרדי החברה לביטחון ולסדר ציבורי ברח' ז'בוטינסקי 61, ראשל"צ.

 

קריטריונים לקבלת תו חנייה

 

 

א.      על מבקש התו לעמוד בתנאים הבאים:

 

1.       על המבקש להיות תושב העיר;

2.       בבעלותו או שבהחזקתו הבלעדית כלי רכב (לעניין בעלות או החזקה בלעדית – קיימות חלופות שיפורטו בהמשך).

3.       כלי הרכב שבגינו מבוקש תו החנייה הינו כלי רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל הינו עד 4 טון.

 

ב.      המסמכים הדרושים לקבלת תו החניה

 

1.       עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית בראשון לציון.

2.       עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.

אם הנך עונה גם על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים האלה:

בעל רכב ממקום העבודה - אישור מרואה חשבון או מחשב החברה או מקצין הרכב של החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי, וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב או שמנוכה שווי מס. היה והרכב נמצא בבעלות ע"ש אדם פרטי יש להציג תצהיר חתום ע"י רואה החשבון של החברה בלבד!

בעל רכב שכור מחברת השכרה לתקופה העולה על חודש ימים - חוזה שכירות על שם המבקש מחברת ההשכרה

בעל רכב חלופי ממוסך – אישור חתום על ידי מנהל המוסך המציין כי ניתן לו רכב חלופי במקום הרכב הקבוע של המבקש.

 בעל תו חניה– נוגע למי שמכר את רכבו או שינה את מקוםמגוריו או החזיר את רכבו למקום העבודה או קיבל תו חניה זמני ותוקף התו פג - תוהחניה הקודם.

בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי -
תצהיר משפטי מאושר בידי עורך-דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימושו הבלעדי של בנו או ביתו.

אביו או אימו או אפוטרופסו החוקי של בעל רכב קטין הרשום במשרד הרישוי - 

תצהירמשפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית משפט,  שבו מצהיר ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין הרשום כבעל הרכב, שהרכב משמש אותו באופן בלעדי.

תושב בגיל הזהב בני 70 ומעלה - עותק מצולם של רישיון נהיגה בתוקף.

·         עלות כל הנפקת תו חנייה הינה 5 ₪  (כל בקשה להנפקת תו חניה מחייבת תשלום של 5 ₪, בכל מקרה לא יהיה החזר כספי אף אם תו החניה לא הונפק מסיבה של אי עמידה בתנאי קבלת התו, לרבות בקשה כפולה להנפקת תו חניה) 

תליית מודעת פרסום מכירת הרכב על ידי סוחר רכב או מי מטעמו מבטלת את קיומו של תו החנייה.

יש להגיע למשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 61 ראשון לציון על מנת לקבל את תו החנייה. במידה והבקשה נעשתה באמצעות פורטל האינטרנט של החברה התו ישלח באמצעות הדואר (בכל מקרה עד קבלת התו בדואר, ועד 3 ימי עסקים ממועד הבקשה, קיומו של התו מעודכן במסופוני המפקחים ועל כן ניתן לממש את הזכויות שהתו מקנה).

תווי החנייה מחולקים לשלושה סוגים:

 1. תו חניה לגיל הזהב (לתושבי העיר מעל גיל 70) - התו מקנה חניה ללא תשלום בסימון כחול-לבן בלבד בכל רחבי העיר, ובחניון זד"ל וחניון הבנים, לפרטי החניונים נא הקלק/י כאן .
 2. תו דייר אזורי – תו הכולל בתוכו מספר רחובות המותרים לחניה.
   
  תו דייר מקומי –
  תו חניה לרחוב המבוקש בלבד ומצוין עליו שם הרחוב, כלומר רק ברחוב הנ"ל מותרת החניה.
   
  מתן תו דייר –
  לתושבים המתגוררים באזורי חניה מוסדרים (כחול לבן + פס לבן). באם נקבע אזור חניה מוסדר רשאי מי שגר באותו אזור להחנות את רכבו באזור המוסדר מבלי לשלם אגרת חניה.
   
  החניה מותרת אך ורק לרכב הנושא תו דייר כפי שמוסדר ברחוב (צבע תו ואזור תו) ומצוין עליו מספר הרכב.
   
  מסמכים נדרשים להוצאת תו דייר :
  תושב המתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר רשאי לקבל תו חניה לאחר שהמציא צילום רישיון רכב בר-תוקף ושם המבקש מצוין עליו, תעודת זהות עם ספח של מבקש התו , במידה והרכב הינו רכב חברה יש להציג אישור חברה או מעסיק המציין שהרכב נמצא ברשות המבקש למשך כל שעות היממה. שימוש בתווית חניה הוא ייחודי לרכב שמספרו מצוין ואינו ניתן לשימוש באמצעות רכב אחר.
   
  נא לשים לב :

  תושבים בעלי תו חנייה על הרכב , במידה והחליפו, מכרו או הפסיקו שימוש הקבוע ברכב או העתיקו מקום מגורים חייבים להחזיר את התווית לרשות. אם לא תוחזר תווית הישנה לרשות החניה , אזי תאבד זכותך לקבל תווית חניה חדשה.
   
  תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין בפינה העליונה (ליד מדבקת הטסט) , באופן שתהיה גלויה לעין.(חוק עזר עירוני)
   
  תוקף התווית הינו ל- 3 שנים (נכון להיום תוקף התו הינו עד לסוף שנת 2018). 
 3. תו תושב - תו מקנה חניה בכחול- לבן בלבד בכל רחבי העיר בהתאם לשילוט מקומי (תו דייר וכו' ..) , למעט צירים מרכזיים שבהם חניה מוגבלת לשעתים ללא תשלום בהתאם להוראות הכתובות על המדחן.

 צירים מרכזיים:
לציין כי החניה בין השעות 08:00 עד 17:00 מוגבלת לשעתיים!!!

 

מסמכים נדרשים לקבלת תו תושב:
רשיון רכב בתוקף , תעודת זהום עם ספח של בעל הרכב עם כתובת מעודכנת בראשל"צ, במידה והרכב הינו רכב חברה יש להציג אישור חברה או מעסיק המציין שהרכב נמצא ברשות המבקש למשך כל שעות היממה. שימוש בתווית חניה הוא ייחודי לרכב שמספרו מצוין ואינו ניתן לשימוש באמצעות רכב אחר.
 

חלוקת תו תושב
אגרת חנייה -
 
תעריפי אגרת חנית רכב במקום חניה המוסדר בתשלום עודכן ל- 5.90 ש"ח לשעת חניה או חלק ממנה וללא עלות לתושב העיר ראשון לציון בעלי תו חנייה מוסדר.

 

עיריית ראשל"צ והחברה לביטחון ולסדר ציבורי עם הפנים לתושב

עיריית ראשון - לציון והחברה לביטחון וסדר ציבורי משקיעות מאמצים רבים על מנת לשפר את השירות לתושב.

 

כיצד נדע מי תושב העיר ומי לא?
על מנת לזהות אותך כתושב העיר ולאפשר לך ליהנות מההנחה, הנך מתבקש להדביק את מדבקת תו התושב על שמשת רכבך.
 

למה עוד משמש תו התושב?

 1. זיהוי בחניון חוף הים. תושבי העיר יחנו חינם לעומת תושבי חוץ שמהם יגבה תשלום עבור החניה.
 2. תו התושב יסייע לזהות את כלי הרכב כשייכים לתושבי העיר ובכך לסייע לחברה לביטחון וסדר ציבורי לבצע פרוייקטים הקשורים לביטחונם של תושבי העיר.

תו הזהב - שירות זהב לגיל השלישי:
כהמשך למסורת רבת שנים, עיריית ראשון לציון והחברה לביטחון וסדר ציבורי ממשיכות להוקיר ולהקל במידת האפשר על תושבי העיר, שעברו את גיל 70.
למענכם נמשיך ונכבד את "תו הזהב" המצוי ברשותכם, אשר מקנה לכם אפשרות להחנות את רכבכם ללא תשלום בכל אותם אזורי חנייה המסומנים בכחול-לבן ברחבי העיר.
 

ומה אם יש לי "תו דייר"?
לגבי תושבים אשר ברשותם "תו דייר", הרי שתו זה מקנה את אותן הזכויות של תו תושב.
 

» לרשימת האזורים של תו דייר לחץ כאן

 

» לחזרה לאגף הגבייה לחץ/י כאן 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד