תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גני ילדים

 

רענון נהלי אבטחה בגן הילדים

הנחיות לתוכנית עבודה תש"עה 2014- 2015

תיק בטחון מוסדי בגן ילדים - תיק נתונים

גן ילדים - שגרת היום סריקה מצוקה ונעילה

טופס דיווח גן ילדים לרשות המקמית תשע"ה

טופס דיווח על תרגיל בגן ילדים 

טופס עזר לבדיקת מרכיבי ביטחון בגן הילדים

טופס תכנית עבודה שנתית לגני הילדים תשע"ה

נוהל בקשת אישור יציאה מגן ילדים לטיול או אירוע

נוהל שרותי עזרה ראשונה באמצעות מד"א לגן נילדים ובית הספר. 

נוהל בדיקת לחצן המצוקה בגן הילדים

דגשים לפעילות מנהלת הגן והסייעת ליצירת שגרת חיים בטוחה ובטיחותית

ריענון נוהל דיווח תקופתי למנהלת הגן

נוהל אבטחת מוסדות חינוך בעת העסקת עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן 38-0205  

פעילות שנתית בחתך חודשי לצוות הגן

כללי בטיחות לקראת חגי ישראל , קיץ וחורף שינון  לילדי הגן

הערכות לבקורת בגן הילדים ותקן ציוד כולל

הגשת תכנית טיולים / יציאה מהגן שנתית תשע"ה

סדר פעולות בגן הילדים בהתרחשות אירוע חירום

נוהל דיווח על אירוע חירום חריג בגן הילדים

בדיקת אוטובוס לפני טיול 

נוהל ארוע חירום חריג במוסדות חינוך כולל טופס דיווח 

תרגיל מוס"ח ארצי תשע"ה- גני ילדים 2015 

 

» לחזרה לאגף הבטחון לחץ/י כאן

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד