תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מוסדות חינוך

 

אגף ביטחון
עוסקת באבטחת מוסדות חינוך וציבור בכפוף להוראות המשטרה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך. מאבטחת אירועים עירוניים.
 

מוסדות חינוך 
תכנון האבטחה ויישומה במוסדות חינוך ע"פ הוראת משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית ראשון – לציון.
האחריות על אבטחת מוסדות חינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995.

 

בהתאם לכך, המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל הינם הגורמים המוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות לרבות:

 

 

  • קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח.
  • קביעת תקני האבטחה החמושה במוסדות החינוך.
  • קביעת שעות האבטחה לכל מוסד חינוך.
  • קביעת אמות המידה למאבטחים.
  • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים במוסדות החינוך.
  • הנפקת אישורים למתן נשק למאבטחים וכן הנפקת תעודות מאבטח.
  • מימון כל נושאי ההכשרה והאבטחה.

בשנת הלימודים תשע"ג אישרה המשטרה הצבת כ- 110 מאבטחים במוסדות החינוך בראשון – לציון.

הטיפול במערך האבטחה מושתת על 5 קציני ביטחון אזורים הפרוסים ברחבי העיר בהתאם לפריסת ניידות המשטרה מהיחידה לאבטחת מוסדות החינוך המחוזית.
 

סדרי האבטחה במוסדות החינוך נקבעו ופורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך סו/3 (ב) מנובמבר 2005, סד/7 (ב) במרס 2004 ביטחון ושעת חירום.
 

הנוהל נקבע כהוראות קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.
 

אבטחת מוסדות החינוך בראשון – לציון מתבצעת על ידי אגף הביטחון של החברה העירונית לביטחון ראשון - לציון.

 

מוסדות חינוך
 

תכנון האבטחה ויישומה במוסדות חינוך ע"פ הוראת משרד החינוך ומשטרת ישראל.

קליטת מאבטחים, ראיונות, אישורים לקורסים העוסקים באבטחה, קליטת מאבטחים והצבתם במוסדות חינוך.
 

ביצוע הדרכות לעובדי הוראה והתלמידים בכל הקשור למצבי חירום.
 

ביצוע כנסים במהלך שנת הלימודים לעובדי הוראה, גננות, סייעות, מאבטחים ועוזרים לביטחון.
 

ביצוע תרגילי עירנות למאבטחים במהלך שנת הלימודים.
 

סיוע למנהל/ת בית הספר ולעב"ט בהכנת תיקי שטח מוסדיים והכנת בית הספר למצב חירום.
 

ביקורת ובדיקת טיולים היוצאים ממוסדות חינוך בהתאם לנוהלי משרד החינוך.

ביקורות יזומות בגני ילדים עירוניים

תדרוך משלחות לחו"ל (בעיקר משלחות תלמידים לפולין).

אבטחת סל תרבות גני ילדים.

 

אוגדן טפסים לקב"ט ולמוסדות החינוך

 

טופס כתב מינוי לרכז ביטחון
טופס בדיקת מקלטים 

טופס מבדק בטיחות לרכז ביטחון ובטיחות 

טופס דיווח בית ספר לרשות המקומית תשע"ה

טופס דו"ח עב"ט חודשי  

טופס דיווח על ביצוע תרגיל בבית-ספר תשע"ד

טופס תכנית עבודה שנתית לבתי הספר תשע"ה

טופס למבדק בטיחות בבית הספר

טופס הודעה על תלמיד נעדר

נוהל אבטחת מוסדות חינוך בעת העסקת עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן 38-0205

נוהל התפנות למקלט

נוהל שרותי עזרה ראשונה באמצעות מד"א לגן נילדים ובית הספר.

נוהל טיפול בחיות משוטטות במוסדות החינוך

פרוט תכנית עבודה שנתית לבתי הספר- בחתך חודשי

הנחיה בדבר פעילות מבנה ציבור ספריה, בית כנסת וכדומה במתחם בית הספר

תכנית רב גילית לחירום כולל לו"ז הדרכות פקע"ר לכיתות ה'

נוהל ארוע חירום חריג במוסדות חינוך וטופס דיווח 

פקודת תרגיל התגוננות ארצי בבתי הספר

 

» לחזרה לאגף הבטחון לחץ/י כאן

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד