תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חוק חופש המידע

 

 

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע (1998) קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

החברה  לביטחון וסדר ציבורי מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד, על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויות צד ג', ומאידך, על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידע בחברה לביטחון וסדר ציבורי.

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע:
אגרת בקשה - (למעט מידע על המבקש עצמו), תשולם עם הגשת הבקשה (20 ₪) (נכון ל- 1/4/2014).
אגרת טיפול - לפי30 ₪ לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה השלישית. (חיוב עבור מידע על המבקש עצמו - החל מהשעה החמישית).
אגרת הפקה - הפקת מידע בכתב - לפי 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או - 2.5 ₪ לדיסקט מחשב שנמסר. היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה (תקנה 4)  -150 ש"ח.
יש לצרף את שוברי התשלום, כשהם מוחתמים ע"י בנק הדואר/בנק/גזברות העירייה.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי החברה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

לידיעתך, הנך זכאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטה של החברה לדחות את הבקשה למידע.


נוסח החוק והתקנות:

חוק חופש המידע

תקנות חופש המידע

תקנות חופש המידע (אגרות)


קישורים למאגרי מידע רלוונטיים:
אתר משרד הפנים
אתר משרד המשפטים  

ממונה:

מר אבי אשכנזי

תיאור תפקיד:

ממלאת מקום עורך הנהלים וממונה על רשומות העירייה וחופש המידע

טלפון:

03-9484020

פקס:

03-9500542

דואר אלקטרוני:

 [email protected]

כתובת:

רח' ז'בוטינסקי 61, קומה 1 לשכת מנהל כללי, ראשון לציון .

 

 

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד