החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי

גני ילדים

 

פקודת תרגיל ארצי מוסדות חינוך גני ילדים 2018
 מצגת תרגיל ארצי מוסדות חינוך 2018
 חוברת מידע למנהלי גני ילדים 

 תכנית עבודה שנתית בחתך חודשי למנהלת גן ילדים
 דף קשר לקבטי"ם
 כניסה אבטחה ומרכיבי ביטחון בגן ילדים
 בדיקת לחצן מצוקה בגן ילדים
 בקשת אישור יציאה לטיול/ארוע חוץ גני
 תרשים סכמתי נתיב מילוט מגן ילדים בשעת חירום
מתקני משחק בטוחים בגן הילדים
 כללי בטיחות ובטחון בחגי ישראל ובחופשת הקיץ
 נהלי עזר לגני ילדים
 קישור לאישורי בטיחות גני ילדים תשע"ח

 

 

טפסים

 

 טופס דיווח לרשות מקומית תשע"ח
 טופס תיק בטחון מוסדי בגן ילדים - תיק נתונים
 טופס בדיקת מרכיבי ביטחון בגן הילדים 
 טופס דיווח על ביצוע תרגיל
 טופס בדיקת אוטובוס לפני יציאה לטיול גן ילדים
 טופס בקשת אישור יציאה מהגן לארוע חוץ
טופס רשימת נושאים לבדיקת ליקויי בטיחות בגן ילדים בחתך תקופתי
 טופס לדיווח ארוע חריג

 

 

סרטוני הדרכה

 

 משגרה לרעידת אדמה
 נערכים לרעידת אדמה
 צונמי
 מצגת הערכות בגני ילדים תרגיל מוס"ח ארצי-רעידת אדמה
 מצגת בכנס מנהלות גני ילדים לפתיחת שנת הלימודים 
 מצגת תרגיל ירי טילים - ילדים בחצר בהפסקה
 

 

עבור לתוכן העמוד